Algemene voorwaarden

Jouw verantwoordelijkheid

 

 • Deelname aan de lessen is op eigen risico.

 • De leverancier kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade of opgelopen letsel door of tijdens deelname aan lessen.

 • De docent gaat er van uit dat je in staat bent om normale lichamelijke inspanning te verrichten. Twijfel je hierover, raadpleeg dan een arts of een specialist.

 • Als je onder behandeling bent van een arts of specialist, overleg dan altijd met je docent over de mogelijkheden en de risico’s. Eventueel kan de docent vragen te overleggen met jouw arts of specialist.

 • Als je last hebt van lichamelijke of psychische klachten, meld dit dan altijd voorafgaand aan de les bij de docent. Dit mag ook via Whatsapp, mail of telefonisch.

 

Mijn verantwoordelijkheid

 

 • De docent is aangesloten bij de Vereniging voor Yogadocenten Nederland, lidnummer 4662.

 • De VYN waarborgt de kwaliteit van opleiding en continue ontwikkeling en integriteit van yogadocenten in Nederland. Leden verbinden zich aan de beroepscode van de vereniging. Meer informatie over de VYN is te vinden op www.yoganederland.nl.

 

Tarieven & betaling

 

 • De actuele tarieven worden bij inschrijving aan de deelnemer gecommuniceerd per mail. Wijzigingen in de tarieven worden ook per mail gecommuniceerd. De actuele tarieven staan ook op de website vermeld.

 • Op grond van de kleineondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heft en vermeld de leverancier geen BTW.

 • De lessen kunnen op de volgende manieren worden afgenomen:

  • Losse lessen
   De deelnemer meldt zich aan per les. De lessen worden per keer vooraf gefactureerd en per bankoverschrijving of betaalverzoek betaald.

  • Strippenkaart
   De strippenkaart groepsles geeft recht op deelname aan 10 groepslessen. De strippenkaart wordt vooraf per bankoverschrijving of betaalverzoek betaald. De strippenkaart heeft een geldigheid van 15 weken, startend vanaf de datum van facturatie. Lessen die in deze periode niet zijn opgemaakt vervallen en worden niet gerestitueerd.

  • Cursus
   Leverancier kan diensten aanbieden in de vorm van een cursus. Betaling vindt voorafgaand plaats. Op cursussen zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

 

Aan- & afmelden voor live online lessen

 

 • Aanmelding voor de lessen gebeurt in overleg met de docent. Dit kan mondeling, telefonisch, per mail of per Whatsapp. In geval van een strippenkaart wordt afgesproken dat de deelnemer wekelijks les volgt, tenzij anders aangegeven. 

 • Afmelden voor de lessen gebeurt bij de docent. Dit kan mondeling, telefonisch, per mail of per Whatsapp. Als de afmelding langer dan 24 uur voor aanvang van de les binnenkomt, kan de les in overleg op een ander moment worden ingepland. Afmeldingen korter dan 24 uur voor aanvang van de les geven geen recht op restitutie van de les.

 • Als de docent geen bericht van afmelding ontvangt, zal de les in rekening worden gebracht.

 

Verlengen & opzeggen van live online lessen

 

 • In geval van afname van een strippenkaart, ontvangt de deelnemer na 9 lessen bericht van de docent met een factuur of betaalverzoek voor de nieuwe strippenkaart.

 • Na betaling wordt een nieuwe strippenkaart aangemaakt voor de deelnemer.

 • Als de deelnemer geen nieuwe strippenkaart wenst, kan de deelnemer dit aangeven bij de docent. De factuur of het betaalverzoek komt daarmee te vervallen.

 

Annuleren van cursussen

 

 • Tot één maand voorafgaand aan de cursus is het mogelijk om kosteloos te annuleren.

 • Bij annulatie van de cursus tussen één maand en een week voor aanvang van de cursus geldt 50% restitutie.

 • Bij annulatie minder dan één week voor aanvang van de activiteit is geen restitutie mogelijk.

 • Na aanvang van de cursus is restitutie van gemiste lessen niet meer mogelijk. In overleg is mogelijk om gemiste lessen in te halen in de reguliere live online yogalessen.

 

Leslocaties

 

 • Voor online lessen wordt gebruik gemaakt van de online vergadertool Zoom. De deelnemer ontvangt voorafgaan aan de les een (herbruikbare) link.

 • Als de lessen op een andere locatie dan online, kunnen extra voorwaarden van toepassing zijn.

 • Als de lessen plaatsvinden op de locatie van de deelnemer, is de deelnemer verantwoordelijk voor het aanbieden van een passende locatie.

 

Feestdagen, vakantie & annulering

 

 • Op nationale feestdagen zijn er geen lessen. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden via e-mail. Lessen die hierdoor komen te vervallen worden niet meegerekend in de duur van de strippenkaart. De lengte van de strippenkaart zal dan met één week worden verlengd.

 • Er zijn geen lessen in de officiële vakanties van regio Zuid, tenzij in overleg tussen de docent en de deelnemer anders overeengekomen wordt. De vakantieweken worden tijdig gecommuniceerd via e-mail. Lessen die hierdoor komen te vervallen worden niet meegerekend in de duur van de strippenkaart. De lengte van de strippenkaart zal dan met één (of meerdere) week worden verlengd.

 • Wanneer een les onverwacht komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld door ziekte van de docent) zal de einddatum van de strippenkaart worden verlengd.

 

Privacy

 

 • De leverancier is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring, welke is terug te vinden op de website.

 

Geldigheid

 

 • Lisanne Minnaard behoudt het recht om de Algemene Voorwaarden en tarieven te wijzigen.

 

Rilland, juli 2023

Op alle diensten van Lisanne Minnaard zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. 

 

Partijen

 

 • Leverancier: Lisanne Minnaard, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80000487.
 • Deelnemer: de persoon die diensten afneemt bij de leverancier.
 • Docent: de persoon die in opdracht van de leverancier diensten uitvoert.
 • Diensten: de yogalessen die aangeboden worden door de leverancier.